• 01

  elýeterli

  Elýeterli bahadan ýokary hilli.

 • 02

  Giňişleýin programma

  Awtoulag DVD pleýer, ýörite awtoulag DVD pleýer, awtoulag GPS, DVD pleýerli / bolmasa awtoulag baş monitory.

 • 03

  ýokary kesgitleme

  Suratyň hilini ýokarlandyrmak üçin gurlan ýokary hilli şekili gaýtadan işleýän hereketlendiriji.

 • 04

  Gowy ses hili

  Stereo gürleýjiler teatryň hilini üpjün edýär.

94d2c7aa

Täze önümler

 • Guruldy
  2008-nji ýyl

 • +

  13 ýyldan gowrak
  tejribe

 • +

  60-dan gowrak
  işgärler

 • +

  eksport ýurdy

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • 13 ýyldan gowrak tejribe

  2008-nji ýylda döredilen kompaniýamyz, Guan Guangzhououda ýerleşýän we Çengdu Hytaýdaky ofisleri bilen üstünlikli global işewürlik korporasiýasyna öwrüldi ...

 • Birinji derejeli hyzmat

  bäsdeşlik bahalary, hil, ygtybarlylyk, wagtynda eltip bermek we hyzmatlaryň iň ýokary ülňüleri arkaly halkara bazarlarynyň zerurlyklaryny üstünlikli kanagatlandyryp bileris.

 • Abraýy ýokary

  Highokary hilli we güýçli önümçilik ukyplaryna bil baglap, ygtybarly üpjün edijiler bilen ýokary derejeli gözleg etikasyna bagyşlanýarys.

Habarlar

 • Täze 15,6 dýuýmlyk awtobus üçeginiň monitory

  Esasy konfigurasiýa: 15,6 dýuým doly görnüşli IPS ekrany, 1920 x 1080 durulykda.Android 9, ýat 2 gb +16 GB.Önümiň ululygy: 42CM * 28CM * 3,5 sm Funksiýalar: bir wideo giriş we iki ses çykaryjy, nawigasiýa sesini birikdiriň we guruň.USB / SD, WIFI simsiz internete girmek, ýöriteleşdirilen goşmaça HDMI i ...

 • Dam örtüginiň monitory

  Önümler el bilen üçek monitory ...

 • Akylly ulag serişdesini ulanmak uly mümkinçiliklere eýe

  Duýgur ekran, akylly sagat, sanly kamera we ş.m. ýaly ownuk önümlerden başlap, ulag nawigasiýasy, jübi telefonlary ýaly orta önümlere çenli ähli sanly maglumat ulgamynda giňden ulanylýan adam-kompýuter özara täsir interfeýsiniň täze görnüşi hökmünde. , planşet kompýuterleri, öý enjamlary ...

 • 2021 Mersedes-Benz V260L täze sorujy ýokary telewizor

  21 “Mersedes-Benz V260L” howa asmany bilen üpjün edilýär, bu awtoulagyň rahatlygyny ep-esli gowulandyrýar we geçiriş dokuz tizlikli gollanma bilen täzelenýär.2021 Mersedes-Benz V260L ýokary derejeli modelleri, içki görnüşi üýtgedildi we stilleri dürli-dürli.Bu gün ýokary derejeli V2 maslahat berýärin ...

 • Yzky hatar güýmenje, dünýädäki awtoulag meýdançasy

  1. Güýmenje üçin yzky gapdal penjire Eger gapdal aýna interaktiw displeý bolsa, diňe bir eskiz tagtasy hökmünde ulanyp bilersiňiz we her dürli güýmenje programma üpjünçiligini göçürip alyp bilersiňiz.Çagalar üçin Windows, ykjam okuw enjamy we ensiklopediýa arkaly ýazyp, çyzyp we öwrenip bilerler ...

 • hz (1)
 • hz (2)
 • hz (3)
 • hz (4)
 • hz (5)
 • hz (6)