Biz hakda

e69835e2

2008-nji ýylda döredilen kompaniýamyz, Guanç Guangzhououda ýerleşýän we Hytaýyň Çengdu şäherindäki ofisleri bolan, awtoulag DVD pleýerleri, ýörite awtoulag DVD pleýerleri, awtoulag GPS, awtoulag başlyklary monitory bolan üstünlikli global işewürlik korporasiýasyna öwrüldi. DVD pleýerleri / ýok, awtoulag üçegi aşak düşýän monitorlar, awtoulag gün şöhlesini görýän DVD pleýerler, tersine kamera, erkin görmek gutusy we beýleki awtoulag ekrany ýa-da monitorlar, şeýle hem beýleki ses we wizual elektronikalar bilen bäsdeşlik arkaly halkara bazarlarynyň isleglerini üstünlikli kanagatlandyryp bileris. bahalar, hil, ygtybarlylyk, wagtynda eltip bermek we hyzmatlaryň iň ýokary standartlary.Halkara müşderilerimiz, satyjylardan köpçülikleýin satyjylara we lomaý satyjylara çenli.Jemi bahasy goşulan paketimiziň üsti bilen bir gezeklik söwda etmegiň amatlylygyndan peýdalanyp bilerler. Biz müşderiler bilen garaşýan zatlaryndan has ýokary işlemek üçin strategiki hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýäris.

Toparymyz

Theyllaryň dowamynda dünýäniň dürli künjeklerinden dürli zerurlyklar we talaplar bilen müşderilere iň bäsdeşlik bahalarynda ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek bilen meşhurlyk gazandyk.

detail (1)
detail (2)
detail (3)
detail (4)
detail (5)

Öňe gitmegi we täze esaslary bozmagy dowam etdirmegi wada berýäris! Arzuwlary hakykata öwürmek Guanç Guangzhououdan dünýäniň islendik ýerine düşýän ýük daşamak hyzmatlarymyzy ulanyň, köp mukdarda haryt saklamak töwekgelçiligini azaldyp, köp mukdarda maýa goýumlaryny tygşytlaň. , başlangyç aksiýa we saklamak üçin çykdajylar.Ygrarly gözleg toparymyz, üýtgeýän şertlerde dogry önümler üçin köp wagt talap edýän we köp zähmet talap edýän dünýäň derwezesi bolup biler.Highokary hilli we güýçli önümçilik ukyplaryna bil baglap, ygtybarly üpjün edijiler bilen ýokary derejeli gözleg etikasyna bagyşlanýarys.Highokary hilli sarp ediş önümleriniň elmydama wagtynda we adatdan daşary gymmatda eltilmegini üpjün etmegi maksat edinýäris.

mmexport1618026926049

Şahadatnama

5ff272d9aeed4ff8daf11f721cb725b