10 INCH HD 1080p 19.5 dýuýmlyk LCD ekrany bilen potolokda oturdylan flip-aşak multimediýa pleýer

Gysga düşündiriş:

Awtoulagyň akylly üçegi - telewizoryň arka tarapy - hatar güýmenje

Aligeny we Odisseý üçin ýörite, täze jenap üçin amatly.Täze ýokary hilli 15,6 dýuýmlyk “Android” iň ýokary sorujy uly ekrany we ýokary gurluşdan lezzet alyp bilersiňiz.Specialörite awtoulag, awtoulagyň içki tagamyny gowulaşdyryň;Işewür kabul edişlik, korporasiýa markasynyň keşbini görkezmek;Sürüjiniň ünsüniň täsiriniň öňüni almak üçin çagalary gödek ediň;Uzyn aralyk awtobus, içgysgynç, göwnüçökgün atmosferany sürüň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

15,6 dýuýmlyk IPS ekrany, 1920X1080 durulykda, 4K HD suratyň hili aýdyň we real bolup, teatr ýaly kino tomaşa effektini döredýär.Düzülip bilinýän burç bilen, gyrada, yza ýa-da uzakda ýa-da ýakyn ýerde görünmese-de, ekrany erkin dolandyryp bilersiňiz we islän wagtyňyz görmek isleýän programmaňyzy saýlap bilersiňiz.Uzakdan dolandyryş enjamlary bilen enjamlaşdyrylan, tomaşa etmek isleýän programmaňyzy saýlamak üçin ekrany erkin dolandyryp bilersiňiz.

Atmosfera çyrasynyň saýlanyşyna gözegçilik etmek, atmosfera çyrasynyň yzygiderli gözegçilik edilip bilinmegi, awtoulagyňyza dürli sürüş durmuş tejribesini getirmek üçin dolandyrylýan atmosferanyň açyk reňkleriniň 16 görnüşi.“Android” syýahat syýahatynyň iň uly ekrany, awtoulagyň içerki kaşaňlygyny gowulandyrýar.

036b1565
ed57b677
9dcf611c

15.6 “Android Top Suction Display”

1. COTEX A53 64 bitli dört ýadroly ýokary öndürijilikli CPU 1.3 ~ 1.7GHz

2. “Android 6.0” duýgur düwmeleri goldaýar

3. RAM: DDR4-2400 / EMMC + 8G ammar, gurlan 2.4GWIFI simsiz internet

4. Doly HD multimediýa dekodlamak, multimediýa dekodlamak we ýitgisiz saz çalmagy goldaýar

5. USB2.0, ýokary tizlikli TF karta, iň ýokary kuwwaty 128 Gb

6. 1 HDMI HD giriş, 1 wideo giriş, 1 ses çykyşyny goldaň

7. Suratyň hilini ýokarlandyrmak üçin gurlan ýokary hilli şekili gaýtadan işleýän hereketlendiriji

8. CPU-nyň durnukly işlemegini üpjün etmek üçin dinamiki ýygylyk modulýasiýa tehnologiýasyny goşuň

9. “Android” we “Apple” jübi telefonynyň simsiz ekrany geçirmegini goldaň

10. 15,6 dýuým 1920 * 1080 16: 9 HD displeý

11. Bluetooth nauşnigini goldaň, doly ýygylykly FM stereo ses geçirişini goldaň we geçiriş güýji sazlanýar

12. Elektron kitap okamagy we surata göz aýlamagy goldaň

13. Düzülip bilinýän üç reňkli atmosfera çyrasy (gök, buz gök, ýyly ak)

f3825c2d
1abe34f9
76f90bdb

Jikme-jiklik

2O9A7040
2O9A7038
2O9A7042
a645ff57
c4d655d0
e4648046
94c3cc7b
53524faf
50aa1299

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň