• 9 INCH Foldable bus TV Monitor 1080P car Video tv HD Android car Roof Monitor for travel bus

  9 INCH bukulýan awtobus telewizor monitory 1080P awtoulag wideo tv HD Android awtoulag syýahat awtobusy üçin üçek monitory

  “Legacy” -dan “Flipdown Monitor” bilen ýolda güýmenje alyň, islendik ulagda her bir syýahat üçin ajaýyp. Bu göçme üçek monta screen ekrany ulanmak aňsat we islendik ulagyň içinde ýerleşmek üçin ykjam.15 dýuýmlyk ekran we ýokary ölçegli 800 x 600 piksel bilen halaýan tomaşalaryňyza ýa-da filmleriňize tomaşa edeniňizde düşnükli, düşnükli surat alarsyňyz.45 dereje süýşmek aýratynlygy bilen ajaýyp görnüşi almak üçin wideo ekranyny süýşüriň we amatly gümmez çyrasy bilen gündiziň ýa-da gijäniň islendik wagty tomaşa etmekden lezzet alyň.2 wideo giriş size DVD pleýer (aýratyn satylýar) ýa-da beýleki wideo pleýer görnüşini almaga mümkinçilik berýär we ses giriş we çykyş opsiýalary ýöriteleşdirilen diňlemegi üpjün edýär.

 • 11.6 INCH Roof Mount Flip Down Monitor

  11.6 INCH üçek dagynyň aşak gaçmagy monitory

  10.3 Gurnalan DVD pleýer, MHL MobileLink Giriş we Power Acoustik® tarapyndan 3 sany ýaşaýyş jaý opsiýasy bilen LCD Monitory aşak süýşüriň.Bu ýokary derejeli önüm, deňagramly dizaýn we ussatlygyň ýokary derejesini birleşdirmek üçin berk senagat standartlaryna laýyklykda ussatlyk bilen öndürilýär.Döwrebap enjamlary ulanyp, önümçilikde öňdebaryjy materiallardan öndürilen, baky ygtybarlylygy we dowamly gymmaty üpjün edýär.Bu önüm, hil taýdan kepillik bilen tapawutlanýar, hiç kimden ýokary däl.

 • 11.6 INCH Bus overhead Roof screen monitor video entertainment system tv monitor

  11.6 INCH Awtobusyň üstündäki üçek ekrany wideo güýmenje ulgamy telewizor monitory

  15 dýuým 1080P FHD lcd üçek monta car awtoulag tv monitor USB / SD girişli Android System awtoulag üçek monitory.

 • 10 INCH Bus car SUV Vehicle roof monitor HD Screen Bus entertainment system Monitor

  10 INCH Awtobus ulagy SUV Awtoulagyň üçek monitory HD Ekran Awtobus güýmenje ulgamy Monitor

  15,6 dýuýmlyk IPS duýgur ekranly android awtoulag üçeginiň monitory IR / FM Transmitter, awtobusyň üçegi monta .y goldaýar.

 • 15.6 INCH Digital lcd screen USB SD MP5 Roof Mounted Flip Down Overhead Monitor for Car

  15.6 INCH Sanly lcd ekrany USB SD MP5 üçek monta

  Ulanylýan modeller

  Uzak aralyk we syýahat awtobuslary ýa-da awtobuslar, mikroawtobuslar, awtobuslar, ok otlylary, metro, otlylar we ş.m.

 • 13.3 INCH Built-in dual dome light allows you to watch your favorites any time of day

  13.3 INCH Gurlan goşa gümmezli çyra, halaýanlaryňyzy günüň islendik wagtyna tomaşa etmäge mümkinçilik berýär

  11,6 dýuým giňlikde görmek Burç ekrany: 1366 * 768 Funksiýa: USB / HDMI / FM / 1080P

  15,6 dýuým IPS ekran ölçegi: 1920 * 1080 Aýratynlyklary: USB / HDMI / FM / 1080P

  17.3 dýuým giňlikde görmek Burç ekrany: 1920 * 1080 Aýratynlyklary: USB / HDMI / FM / 1080P

 • 12 INCHBus car screen monitor HD new super slim 19.5 inch Android flip down roof monitor bu

  12 INCHBus awtoulag ekrany HD täze super inçe 19.5 dýuýmlyk Android üçek monitory aşak süýşürýär

  Bu XO Vision 7 ″ Giň ekranly üstki monitor bilen gezelenç üçin halaýan tomaşalaryňyzy we filmleriňizi alyň.DVD pleýer we IR / FM geçirijileri bilen toplumlaýyn monitor bar.Çagalaryňyz ýa-da beýleki ýolagçylar, XO görüş monitorynyň ýedi dýuým giň ekranynda gysga, aýdyň programmirlemekden lezzet alarlar.Maşgalaňyz bilen uzak ýolagçylyga gitmek isleýärsiňizmi ýa-da şäheriň töwereginde gezelenç etmek bilen, ulag sürmekde ünsüňizi jemlär ýaly hemme kişini gyzyklandyrýar.Gurlan DVD pleýerli 7 ″ giň ekranly TFT LCD, diskdäki ähli media faýllary bilen diýen ýaly gabat gelýär.Suratlary görüp, aýdym diňläp ýa-da ýolda XO Vision monitory bilen film görüp bilersiňiz.Awtoulagyň üçegine oturdylan bu enjam bilen hezil, uzyn ýol saparlary üpjün edilýär.Doly HD-de ýokary çözgütli LCD giň ekranly wideo we simsiz nauşnik ulanmak üçin gurlan IR geçirijisi bilen ajaýyp tomaşa tejribesi.

 • 13.3 INCH Car roof HD monitor (DVD player Roof mount In Car)

  13.3 INCH Awtoulagyň üçegi HD monitor (DVD pleýer Awtoulagyň üçegi)

  Tutuş maşgalaňyza we dostlaryňyza amatlylyk we güýmenje berip biljek seresaply okuwyň önümi.Bu LARGE SCREEN 15.6 ”Kristal TFT LCD Roof Mount DVD pleýer, häzirki wagtda has köp format oýnap bilýän UPGRADED modeli 1080P.Gabat gelýän formatlar DVD / MP3 / MP4 / WMA / WAV / MPEG2 / MPEG4 / MKV / H.264 / AVS / VC1 / RM / RMVB / AVI / VP6 / VP8 / DIVXX / AVI, VOB, WMV / FLV.

 • 12.1 INCH Car roof screen

  12.1 INCH Awtoulagyň üçeginiň ekrany

  Ajaýyp dizaýn - Aýratyn duýgur düwme dizaýny bilen enjamy işletmegi aňsatlaşdyrdyk.Şeýle hem, ony has inçe etmäge we has owadan görünmäge mümkinçilik berdi, bu diňe bir ulaglaryňyzyň içerki görnüşi bilen garyşmaga däl-de, ony ösdürmäge kömek edýär.

 • 10 INCH Ceiling-mounted flip-down multimedia player with an HD 1080p 19.5-inch LCD screen

  10 INCH HD 1080p 19.5 dýuýmlyk LCD ekrany bilen potolokda oturdylan flip-aşak multimediýa pleýer

  Awtoulagyň akylly üçegi - telewizoryň arka tarapy - hatar güýmenje

  Aligeny we Odisseý üçin ýörite, täze jenap üçin amatly.Täze ýokary hilli 15,6 dýuýmlyk “Android” iň ýokary sorujy uly ekrany we ýokary gurluşdan lezzet alyp bilersiňiz.Specialörite awtoulag, awtoulagyň içki tagamyny gowulaşdyryň;Işewür kabul edişlik, korporasiýa markasynyň keşbini görkezmek;Sürüjiniň ünsüniň täsiriniň öňüni almak üçin çagalary gödek ediň;Uzyn aralyk awtobus, içgysgynç, göwnüçökgün atmosferany sürüň.