Habarlar

 • Täze 15,6 dýuýmlyk awtobus üçeginiň monitory

  Esasy konfigurasiýa: 15,6 dýuým doly görnüşli IPS ekrany, 1920 x 1080 durulykda.Android 9, ýat 2 gb +16 GB.Önümiň ululygy: 42CM * 28CM * 3,5 sm Funksiýalar: bir wideo giriş we iki ses çykaryjy, nawigasiýa sesini birikdiriň we guruň.USB / SD, WIFI simsiz internete girmek, ýöriteleşdirilen goşmaça HDMI i ...
  Koprak oka
 • Dam örtüginiň monitory

  Önümler el bilen üçek monta monitor monitory ...
  Koprak oka
 • Akylly ulag serişdesini ulanmak uly mümkinçiliklere eýe

  Duýgur ekran, akylly sagat, sanly kamera we ş.m. ýaly ownuk önümlerden başlap, ulag nawigasiýasy, jübi telefonlary ýaly orta önümlere çenli ähli sanly maglumat ulgamynda giňden ulanylýan adam-kompýuter özara täsir interfeýsiniň täze görnüşi hökmünde. , planşet kompýuterleri, öý enjamlary ...
  Koprak oka
 • 2021 Mersedes-Benz V260L täze sorujy ýokary telewizor

  21 “Mersedes-Benz V260L” howa asmany bilen üpjün edilýär, bu awtoulagyň rahatlygyny ep-esli gowulandyrýar we geçiriş dokuz tizlikli gollanma bilen täzelenýär.2021 Mersedes-Benz V260L ýokary derejeli modelleri, içki görnüşi üýtgedildi we stilleri dürli-dürli.Bu gün ýokary derejeli V2 maslahat berýärin ...
  Koprak oka
 • Yzky hatar güýmenje, dünýädäki awtoulag meýdançasy

  1. Güýmenje üçin yzky gapdal penjire Eger gapdal aýna interaktiw displeý bolsa, diňe bir eskiz tagtasy hökmünde ulanyp bilersiňiz we her dürli güýmenje programma üpjünçiligini göçürip alyp bilersiňiz.Çagalar üçin Windows, ykjam okuw enjamy we ensiklopediýa arkaly ýazyp, çyzyp we öwrenip bilerler ...
  Koprak oka
 • Car monitor pay attention to the maintenance of the body

  Awtoulag monitory bedeniň idegine üns berýär

  1. Daşky gurşaw faktorlarynyň saklanmagyna üns beriň.Mahabat maşynynyň gurşawyny ulanmak, bir tarapdan yşyk gaty ýagty bolsa ýa-da göni yşyk bolsa, bir tarapdan mahabat maşynynyň wizual aragatnaşygyna täsir etse, mahabat maşynynyň täsirine we ýaşaýşyna gönüden-göni täsir eder.
  Koprak oka
 • How does the car display heat down?

  Maşyn ýylylygy nädip görkezýär?

  1, fanat ýylylygynyň ýaýramagy, ýylylygyň ýaýramagyny güýçlendirmek üçin uzak ömür fanaty bilen çyranyň gabygy 2, ýylylygyň ýaýramagynyň giňelmegi üçin alýumin zynjyrlary gabygyň bir bölegi hökmünde alýumin zynjyrlaryny ulanmak.3. Howanyň gidrodinamikasy, çyranyň gabygynyň görnüşini ulanyp, pro ...
  Koprak oka
 • Several points should be paid attention to when using the vehicle display

  Ulagyň ekrany ulanylanda birnäçe nokada üns bermeli

  1, kontakt ekrany bölegi aýna önümleri, aýna gyralary we burçlary birneme ýiti, gurnama ellikler / barmak ellikleri işlemeli 2. Kontakt ekranynyň bölegi näzik aýna.Gurnanyňyzda kontakt ekranyna güýçli täsir etmäň.3, kontakt ekrany fil ...
  Koprak oka