2021 Mersedes-Benz V260L täze sorujy ýokary telewizor

21 “Mersedes-Benz V260L” howa asmany bilen üpjün edilýär, bu awtoulagyň rahatlygyny ep-esli gowulandyrýar we geçiriş dokuz tizlikli gollanma bilen täzelenýär.2021 Mersedes-Benz V260L ýokary derejeli modelleri, içki görnüşi üýtgedildi we stilleri dürli-dürli.Bu gün tomus yssysynda size salkynlyk getirip biljekdigini ýa-da ýokdugyny görmek üçin mämişi içerki ýokary derejeli V260L maslahat berýärin!
Ilki bilen, meşhur uly ýüzüň daşynda geýnen bu 21 sany “Mersedes-Benz V260L” -iň daşky görnüşi, adamlara niýetlenmegini ýa-da “Maybach” -yň öň tarapyny gurşap almagy, soňra bolsa 19 dýuýmlyk “Maybach” krepkasynyň tigirlerini düzmegi, daşky görnüşi ýönekeý, gaty Ku salkyn , sportuň özüne çekijiligi bilen asuda işewürlik düşünjesinde, kaşaň, kaşaň we iman böküşini öz içine alýan hakykatdanam pes baha berilýär.
Mersedes-Benz V260L beýik üçekli täjirçilik ulagynyň içki dizaýny, tomus duýgusyna görä, mämişi esasy reňk, has ýokary atmosfera, ret etmek islegi bilen deňeşdirilende henizem joşgunly. çagyrylan joşguny garşylamak üçin.Amatly nauşnikli giň awiakompaniýa oturgyçlary, olaryň üstünde owadan ýatmak isleýär, 8 taraplaýyn elektrik sazlaýjy oturgyç, uzyn aýaklary süýräp we massa function funksiýasyny ýokary materiallaryň akylly oturgyç saýlamagy, ajaýyp ussatlygy görkezmek üçin janköýer şekilli dokumasy.Yzky üç oturgyç elektrik üç oturgyçly diwan oturgyçlary, elektrikli bir açar tekizligi goldaýar, uly düşekde oturgyç diňe bir sekunt alýar.
whatsapp: 008615881187892


Iş wagty: 23-2021-nji sentýabr